Tây Du Ký hài: Sư phụ diện com lê

Thứ Sáu, ngày 05/04/2013 13:47 PM (GMT+7)

Thầy trò Đường Tăng buộc phải thay đổi diện mạo để phù hợp với thử thách mới.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

 Tây Du Ký hài: Sư phụ diện com lê - 1

Tây Du Ký hài: Sư phụ diện com lê - 2

Tây Du Ký hài: Sư phụ diện com lê - 3

Tây Du Ký hài: Sư phụ diện com lê - 4

Tây Du Ký hài: Sư phụ diện com lê - 5

Tây Du Ký hài: Sư phụ diện com lê - 6

Tây Du Ký hài: Sư phụ diện com lê - 7

Tây Du Ký hài: Sư phụ diện com lê - 8

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung