Tây Du Ký hài: Những thứ không thể ăn

Thứ Tư, ngày 03/04/2013 15:00 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Một buổi tối, thầy trò Đường Tăng ngồi rảnh rồi rủ nhau đánh bài có điều kiện.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

 Tây Du Ký hài: Những thứ không thể ăn - 1

Tây Du Ký hài: Những thứ không thể ăn - 2

Tây Du Ký hài: Những thứ không thể ăn - 3

Tây Du Ký hài: Những thứ không thể ăn - 4

Sáng hôm sau...

Tây Du Ký hài: Những thứ không thể ăn - 5

Tây Du Ký hài: Những thứ không thể ăn - 6

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung