Tây Du Ký hài: Ca sĩ Đường Tăng

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Sư phụ, ngoài khả năng thức đêm giỏi hơn người còn có tài ca hát rất "ghê tai".

 

Tây Du Ký hài: Ca sĩ Đường Tăng - 1

Tây Du Ký hài: Ca sĩ Đường Tăng - 2

Tây Du Ký hài: Ca sĩ Đường Tăng - 3

Tây Du Ký hài: Ca sĩ Đường Tăng - 4

Một hôm sư phụ tâm sự với đồ đệ.

Tây Du Ký hài: Ca sĩ Đường Tăng - 5

Tây Du Ký hài: Ca sĩ Đường Tăng - 6

Chia sẻ
(Khám phá)
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung