Tây Du Ký hài: Bí mật của Sa Tăng

Chủ Nhật, ngày 07/04/2013 08:22 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Sa Tăng có bí mật mà mãi tới khi bị đả kích mới tiết lộ khiến ai cũng giật mình.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

 Tây Du Ký hài: Bí mật của Sa Tăng - 1

Tây Du Ký hài: Bí mật của Sa Tăng - 2

Tây Du Ký hài: Bí mật của Sa Tăng - 3

Tây Du Ký hài: Bí mật của Sa Tăng - 4

Tây Du Ký hài: Bí mật của Sa Tăng - 5

Tây Du Ký hài: Bí mật của Sa Tăng - 6

Một hôm, hai thầy trò đang ăn cơm thì...

Tây Du Ký hài: Bí mật của Sa Tăng - 7

Tây Du Ký hài: Bí mật của Sa Tăng - 8

Tây Du Ký hài: Bí mật của Sa Tăng - 9

Tây Du Ký hài: Bí mật của Sa Tăng - 10

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung