Tây Du Ký hài: Bí mật của Sa Tăng

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Sa Tăng có bí mật mà mãi tới khi bị đả kích mới tiết lộ khiến ai cũng giật mình.

 Tây Du Ký hài: Bí mật của Sa Tăng - 1

Tây Du Ký hài: Bí mật của Sa Tăng - 2

Tây Du Ký hài: Bí mật của Sa Tăng - 3

Tây Du Ký hài: Bí mật của Sa Tăng - 4

Tây Du Ký hài: Bí mật của Sa Tăng - 5

Tây Du Ký hài: Bí mật của Sa Tăng - 6

Một hôm, hai thầy trò đang ăn cơm thì...

Tây Du Ký hài: Bí mật của Sa Tăng - 7

Tây Du Ký hài: Bí mật của Sa Tăng - 8

Tây Du Ký hài: Bí mật của Sa Tăng - 9

Tây Du Ký hài: Bí mật của Sa Tăng - 10

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN