Tây Du Ký hài: Nước ngọt trừ yêu

Thứ Bảy, ngày 02/02/2013 16:00 PM (GMT+7)

Trừ yêu không phải dùng một thứ vũ khí nào mà chỉ cần dùng 1 két nước ngọt, chuyện lạ chăng?

Sự kiện: Tây Du Ký hài

 Tây Du Ký hài: Nước ngọt trừ yêu - 1

Tây Du Ký hài: Nước ngọt trừ yêu - 2

Tây Du Ký hài: Nước ngọt trừ yêu - 3

Tây Du Ký hài: Nước ngọt trừ yêu - 4

Trong trận đấu với Hồng Hài Nhi, Bát Giới có ý hay.

Tây Du Ký hài: Nước ngọt trừ yêu - 5

Tây Du Ký hài: Nước ngọt trừ yêu - 6

Tây Du Ký hài: Nước ngọt trừ yêu - 7

Kết quả là Hồng Hài Nhi không những chẳng trúng kế mà còn trúng giải ô tô. Lúc ấy trong nội bộ thầy trò Đường Tăng...

Tây Du Ký hài: Nước ngọt trừ yêu - 8

*
* *

MỜI CÁC BẠN CÙNG XEM NHỮNG BÀI HÀI HƯỚC KHÁC TRÊN CƯỜI 24H

Tây Du Ký hài: Nước ngọt trừ yêu - 9
Ảnh nghệ thuật và ảo... tung chảo
Tây Du Ký hài: Nước ngọt trừ yêu - 10
Ngượng chín cả mặt với chị em phụ n
Tây Du Ký hài: Nước ngọt trừ yêu - 11
Phải nói là cực kỳ hấp con nhà bác dẫn
Tây Du Ký hài: Nước ngọt trừ yêu - 12
Khỏa thân như thế này mới là khỏa thân

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài