Tây Du Ký hài: Tham ăn không lại với giời!

Chủ Nhật, ngày 03/02/2013 16:00 PM (GMT+7)

Lần này không phải Bát Giới tham ăn mà là một tướng trên trời và hậu quả xảy ra.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

 Tây Du Ký hài: Tham ăn không lại với giời! - 1

Tây Du Ký hài: Tham ăn không lại với giời! - 2

Tây Du Ký hài: Tham ăn không lại với giời! - 3

Tây Du Ký hài: Tham ăn không lại với giời! - 4

Một hôm sư phụ đến gặp Nhị Lang Thần.

Tây Du Ký hài: Tham ăn không lại với giời! - 5

Tây Du Ký hài: Tham ăn không lại với giời! - 6

Tây Du Ký hài: Tham ăn không lại với giời! - 7

*
* *

MỜI CÁC BẠN CÙNG XEM NHỮNG BÀI HÀI HƯỚC KHÁC TRÊN CƯỜI 24H

Tây Du Ký hài: Tham ăn không lại với giời! - 8
Ảnh nghệ thuật và ảo... tung chảo
Tây Du Ký hài: Tham ăn không lại với giời! - 9
Ngượng chín cả mặt với chị em phụ n
Tây Du Ký hài: Tham ăn không lại với giời! - 10
Phải nói là cực kỳ hấp con nhà bác dẫn
Tây Du Ký hài: Tham ăn không lại với giời! - 11
Khỏa thân như thế này mới là khỏa thân

Tây Du Ký hài: Tham ăn không lại với giời! - 12

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung