Tây Du Ký hài: Sư phụ xài USB

Thứ Sáu, ngày 01/02/2013 16:00 PM (GMT+7)

Dù là thời xưa nhưng sư phụ rất "ắp đết" công nghệ khiến đệ tử vô cùng nể phục.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

 Tây Du Ký hài: Sư phụ xài USB - 1

Tây Du Ký hài: Sư phụ xài USB - 2

Tây Du Ký hài: Sư phụ xài USB - 3

Tây Du Ký hài: Sư phụ xài USB - 4

Tây Du Ký hài: Sư phụ xài USB - 5

Tây Du Ký hài: Sư phụ xài USB - 6

Tây Du Ký hài: Sư phụ xài USB - 7

Tây Du Ký hài: Sư phụ xài USB - 8

*
* *

MỜI CÁC BẠN CÙNG XEM NHỮNG BÀI HÀI HƯỚC KHÁC TRÊN CƯỜI 24H

Tây Du Ký hài: Sư phụ xài USB - 9
Ảnh nghệ thuật và ảo... tung chảo
Tây Du Ký hài: Sư phụ xài USB - 10
Ngượng chín cả mặt với chị em phụ n
Tây Du Ký hài: Sư phụ xài USB - 11
Phải nói là cực kỳ hấp con nhà bác dẫn
Tây Du Ký hài: Sư phụ xài USB - 12
Khỏa thân như thế này mới là khỏa thân

Tây Du Ký hài: Sư phụ xài USB - 13

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài