Tây Du Ký hài: Biến hình để nhập học

Thứ Hai, ngày 04/02/2013 16:00 PM (GMT+7)

Trải qua bao kiếp nạn, cuối cùng thầy trò Đường Tăng cũng tới được Tây Trúc nhưng...

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Biến hình để nhập học - 1

Tây Du Ký hài: Biến hình để nhập học - 2

Tây Du Ký hài: Biến hình để nhập học - 3

Tây Du Ký hài: Biến hình để nhập học - 4

Tây Du Ký hài: Biến hình để nhập học - 5

Tây Du Ký hài: Biến hình để nhập học - 6

Tây Du Ký hài: Biến hình để nhập học - 7

Tây Du Ký hài: Biến hình để nhập học - 8

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung