Tây Du Ký hài: Nhà Hàng Hoa Quả Sơn

Thứ Năm, ngày 31/01/2013 16:00 PM (GMT+7)

Mời quý khách tới nhà hàng Hoa Quả Sơn của Ngộ Không, đảm bảo không sợ không về!

Sự kiện: Tây Du Ký hài

 Tây Du Ký hài: Nhà Hàng Hoa Quả Sơn - 1

Tây Du Ký hài: Nhà Hàng Hoa Quả Sơn - 2

Tây Du Ký hài: Nhà Hàng Hoa Quả Sơn - 3

Còn khách hàng Bát Giới thì sao?

Tây Du Ký hài: Nhà Hàng Hoa Quả Sơn - 4

Tây Du Ký hài: Nhà Hàng Hoa Quả Sơn - 5

Tây Du Ký hài: Nhà Hàng Hoa Quả Sơn - 6

Tây Du Ký hài: Nhà Hàng Hoa Quả Sơn - 7

*
* *

MỜI CÁC BẠN CÙNG XEM NHỮNG BÀI HÀI HƯỚC KHÁC TRÊN CƯỜI 24H

Tây Du Ký hài: Nhà Hàng Hoa Quả Sơn - 8
Ảnh nghệ thuật và ảo... tung chảo
Tây Du Ký hài: Nhà Hàng Hoa Quả Sơn - 9
Ngượng chín cả mặt với chị em phụ n
Tây Du Ký hài: Nhà Hàng Hoa Quả Sơn - 10
Phải nói là cực kỳ hấp con nhà bác dẫn
Tây Du Ký hài: Nhà Hàng Hoa Quả Sơn - 11
Khỏa thân như thế này mới là khỏa thân

Tây Du Ký hài: Nhà Hàng Hoa Quả Sơn - 12

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài