Tây Du Ký hài: Lạ thật

Thứ Tư, ngày 19/12/2012 16:00 PM (GMT+7)

Chuyện gì làm Bát Giới và Sa Tăng sợ hãi nhất? Có lẽ chỉ có sư phụ mới hiểu được.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

 Tây Du Ký hài: Lạ thật - 1

Tây Du Ký hài: Lạ thật - 2

Tây Du Ký hài: Lạ thật - 3

Tây Du Ký hài: Lạ thật - 4

Còn về chuyện thu nhận Sa Tăng...

Tây Du Ký hài: Lạ thật - 5

Tây Du Ký hài: Lạ thật - 6

Tây Du Ký hài: Lạ thật - 7

Tây Du Ký hài: Lạ thật - 8

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung