Tây Du Ký hài: Ngộ Không bị kiểm lâm bắt

Thứ Tư, ngày 19/12/2012 16:00 PM (GMT+7)

Đang đi ngoài rừng thì bỗng nhiên sư phụ nhặt được chiếc điện thoại di động.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

 Tây Du Ký hài: Ngộ Không bị kiểm lâm bắt - 1

Tây Du Ký hài: Ngộ Không bị kiểm lâm bắt - 2

Tây Du Ký hài: Ngộ Không bị kiểm lâm bắt - 3

Tây Du Ký hài: Ngộ Không bị kiểm lâm bắt - 4

Tây Du Ký hài: Ngộ Không bị kiểm lâm bắt - 5

Tây Du Ký hài: Ngộ Không bị kiểm lâm bắt - 6

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung