Tây Du Ký: Chuyện 2 anh em nhà Ngộ

Thứ Năm, ngày 20/12/2012 16:00 PM (GMT+7)

Bí mật chiếc bồ cào của Bát Giới và chiếc Giếng Không Đáy, mời độc giả đón xem!

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Hồi Ngộ Không hàng phục Bát Giới

 Tây Du Ký: Chuyện 2 anh em nhà Ngộ - 1

Tây Du Ký: Chuyện 2 anh em nhà Ngộ - 2

Tây Du Ký: Chuyện 2 anh em nhà Ngộ - 3

Tây Du Ký: Chuyện 2 anh em nhà Ngộ - 4

Một năm sau...

Tây Du Ký: Chuyện 2 anh em nhà Ngộ - 5

Tây Du Ký: Chuyện 2 anh em nhà Ngộ - 6

Tây Du Ký: Chuyện 2 anh em nhà Ngộ - 7

Tây Du Ký: Chuyện 2 anh em nhà Ngộ - 8

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài