Tây Du Ký hài: Nhớ lần gặp Trư Bát Giới

Thứ Ba, ngày 18/12/2012 14:00 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Có hai chuyện khiến sư phụ vô cùng sợ hãi về đệ tử của mình, đó là chuyện gì?

Sự kiện: Tây Du Ký hài

 Tây Du Ký hài: Nhớ lần gặp Trư Bát Giới - 1

Tây Du Ký hài: Nhớ lần gặp Trư Bát Giới - 2

Tây Du Ký hài: Nhớ lần gặp Trư Bát Giới - 3

Tây Du Ký hài: Nhớ lần gặp Trư Bát Giới - 4

Tây Du Ký hài: Nhớ lần gặp Trư Bát Giới - 5

Tây Du Ký hài: Nhớ lần gặp Trư Bát Giới - 6

Tây Du Ký hài: Nhớ lần gặp Trư Bát Giới - 7

Tây Du Ký hài: Nhớ lần gặp Trư Bát Giới - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung