Tây Du Ký hài: Ngộ Không gặp Rô-bin-sơn

Thứ Hai, ngày 17/12/2012 15:00 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Bí mật chưa tiết lộ, đó là lúc Ngộ Không đi học đạo và lúc đại náo Thiên Cung.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

 Tây Du Ký hài: Ngộ Không gặp Rô-bin-sơn - 1

Tây Du Ký hài: Ngộ Không gặp Rô-bin-sơn - 2

Tây Du Ký hài: Ngộ Không gặp Rô-bin-sơn - 3

Tây Du Ký hài: Ngộ Không gặp Rô-bin-sơn - 4

Một bí mật thú vị nữa được tiết lộ khi Ngộ Không đấu với Thiên Tướng.

Tây Du Ký hài: Ngộ Không gặp Rô-bin-sơn - 5

Tây Du Ký hài: Ngộ Không gặp Rô-bin-sơn - 6

Tây Du Ký hài: Ngộ Không gặp Rô-bin-sơn - 7

Tây Du Ký hài: Ngộ Không gặp Rô-bin-sơn - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung