Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (25)

Thứ Năm, ngày 13/12/2012 15:00 PM (GMT+7)

Đề phòng Khỉ đá lại đại náo âm phủ, suy đi tính lại "dưới đó" nghĩ được kế hay.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (25) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (25) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (25) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (25) - 4

Ngộ Không đại náo lò linh đan.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (25) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (25) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (25) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (25) - 8

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung