Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (25)

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Đề phòng Khỉ đá lại đại náo âm phủ, suy đi tính lại "dưới đó" nghĩ được kế hay.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (25) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (25) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (25) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (25) - 4

Ngộ Không đại náo lò linh đan.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (25) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (25) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (25) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (25) - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung