Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24)

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Đấu với Nhị Lang Thần và các Thiên Tướng, Khỉ đá đã dùng phép thuật cực hài hước.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24) - 4

Khi đấu với Nhị Lang Thần.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24) - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung