Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24)

Thứ Tư, ngày 12/12/2012 16:00 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Đấu với Nhị Lang Thần và các Thiên Tướng, Khỉ đá đã dùng phép thuật cực hài hước.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24) - 4

Khi đấu với Nhị Lang Thần.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24) - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung