Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24)

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Đấu với Nhị Lang Thần và các Thiên Tướng, Khỉ đá đã dùng phép thuật cực hài hước.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24) - 4

Khi đấu với Nhị Lang Thần.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (24) - 8

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN