Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (27)

Thứ Bảy, ngày 15/12/2012 15:00 PM (GMT+7)

Bát Giới nổi tiếng tham ăn và háo sắc nhưng cũng có lúc rất yếu đuối đến khó tin.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (27) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (27) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (27) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (27) - 4

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (27) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (27) - 6

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung