Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (27)

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Bát Giới nổi tiếng tham ăn và háo sắc nhưng cũng có lúc rất yếu đuối đến khó tin.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (27) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (27) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (27) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (27) - 4

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (27) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (27) - 6

Chia sẻ
(Khám phá)
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung