Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (23)

Thứ Ba, ngày 11/12/2012 12:00 PM (GMT+7)

Câu chuyện đại náo Thiên Cung là chuyện cũ nhưng một số chuyện chắc là sẽ mới.

Sự kiện:

Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (23) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (23) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (23) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (23) - 4

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (23) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (23) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (23) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (23) - 8

(Khám phá)

sự kiện Tây Du Ký hài