Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26)

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Đoạn ngựa bị ăn thịt và đổi ngựa diễn ra ngắn nhưng rất thú vị bởi chi tiết hài.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26) - 4

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26) - 8

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN