Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26)

Thứ Sáu, ngày 14/12/2012 16:00 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Đoạn ngựa bị ăn thịt và đổi ngựa diễn ra ngắn nhưng rất thú vị bởi chi tiết hài.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26) - 4

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (26) - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung