Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (22)

Thứ Hai, ngày 10/12/2012 14:00 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Tôn Ngộ Không biết sử dụng vi tính thậm chí còn rất giỏi, chuyện này thật khó tin.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (22) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (22) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (22) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (22) - 4

Sau khi bị đày xuống Ngũ Hành Sơn.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (22) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (22) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (22) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (22) - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung