Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (22)

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tôn Ngộ Không biết sử dụng vi tính thậm chí còn rất giỏi, chuyện này thật khó tin.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (22) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (22) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (22) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (22) - 4

Sau khi bị đày xuống Ngũ Hành Sơn.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (22) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (22) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (22) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (22) - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung