Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (21)

Chủ Nhật, ngày 09/12/2012 16:00 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Chuyện tình của Bát Giới khi còn bị đày ở nhân gian như thế nào? Chắc thú vị lắm!

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (21) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (21) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (21) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (21) - 4

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (21) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (21) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (21) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (21) - 8

*
* *

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (21) - 9

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (21) - 10

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (21) - 11

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (21) - 12

3650 HÌNH ẢNH ĐI CÙNG NĂM THÁNG (CƯỜI 24H.COM.VN BÌNH CHỌN)

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung