Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (20)

Thứ Bảy, ngày 08/12/2012 16:00 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Ngộ Không bị nhốt trong tảng đá 500 năm như vậy đã ăn gì và uống gì để sống?

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (20) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (20) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (20) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (20) - 4

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (20) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (20) - 6

*
* *

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (20) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (20) - 8

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (20) - 9

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (20) - 10

3650 HÌNH ẢNH ĐI CÙNG NĂM THÁNG (CƯỜI 24H.COM.VN BÌNH CHỌN)

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung