Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (19)

Thứ Sáu, ngày 07/12/2012 15:00 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Có một sự thật mà lâu nay sư phụ vẫn giấu không cho đệ tử biết, đó là chuyện gì?

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (19) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (19) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (19) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (19) - 4

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (19) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (19) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (19) - 7

*
* *

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (19) - 8

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (19) - 9

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (19) - 10

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (19) - 11

3650 HÌNH ẢNH ĐI CÙNG NĂM THÁNG (CƯỜI 24H.COM.VN BÌNH CHỌN)

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung