Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (18)

Thứ Năm, ngày 06/12/2012 16:00 PM (GMT+7)

Nội dung câu niệm chú vòng Kim Cô ngắn dài thế nào mà đến sư phụ cũng đọc nhầm?

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (18) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (18) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (18) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (18) - 4

Sau đó sư phụ trao cho đệ tử một vật thiêng.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (18) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (18) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (18) - 7

*
* *

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (18) - 8

Tự nhiên như ở nhà

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (18) - 9

Các cụ cười

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (18) - 10

Mona Lisa 2012

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (18) - 11

Người tí hon yêu!

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung