Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (17)

Thứ Tư, ngày 05/12/2012 14:53 PM (GMT+7)

Vừa chiến đấu với Hồng Hài Nhi xong Ngộ Không lại phải đối mặt với cuộc chiến khác.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (17) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (17) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (17) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (17) - 4

Trong Tây Du Ký có đoạn Ngộ Không đánh bại thiên tướng cũng rất thú vị.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (17) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (17) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (17) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (17) - 8

*
* *

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (17) - 9

Lộ ảnh một đôi kim băng đang lả...

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (17) - 10

Ảnh độc đáo
chỉ có ở Việt Nam

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (17) - 11

Tư thế chụp ảnh
hài hước

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (17) - 12

Ôi, thật khó đỡ
với đàn bà

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung