Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (16)

Thứ Ba, ngày 04/12/2012 16:00 PM (GMT+7)

Ngộ Không hái trộm đào trên Thiên Đình phát hiện ra một bí mật của tiên nữ.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (16) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (16) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (16) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (16) - 4

*

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (16) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (16) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (16) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (16) - 8

*
* *

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (16) - 9

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (16) - 10

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (16) - 11

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (16) - 12

3650 HÌNH ẢNH ĐI CÙNG NĂM THÁNG (CƯỜI 24H.COM.VN BÌNH CHỌN)

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung