Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (15)

Thứ Hai, ngày 03/12/2012 15:00 PM (GMT+7)

Cân Đẩu Vân là một phép thuật vô cùng lợi hại, ngoài ra nó còn nhiều tác dụng khác.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (15) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (15) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (15) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (15) - 4

Sau khi học được phép Cân Đẩu Vân, Ngộ Không lên Thiên Đình đại náo.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (15) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (15) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (15) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (15) - 8

*
* *

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (15) - 9

Nữ thần... Tự do

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (15) - 10

Quần chip hết hồn

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (15) - 11

Ôi, đàn bà!

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (15) - 12

Ngón tay cười

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung