Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (14)

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Trong tích đại náo thiên cung có một chuyện khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (14) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (14) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (14) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (14) - 4

Ngộ Không đại náo và được Thái Thượng Lão Quân chiêu an.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (14) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (14) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (14) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (14) - 8

*
* *

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (14) - 9

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (14) - 10

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (14) - 11

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (14) - 12

3650 HÌNH ẢNH ĐI CÙNG NĂM THÁNG (CƯỜI 24H.COM.VN BÌNH CHỌN)

Chia sẻ
(Khám phá)
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung