Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (13)

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Những ngày đầu đi Tây Trúc, Ngộ Không "chưa biết sợ là gì" dám trêu cả sư phụ.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (13) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (13) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (13) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (13) - 4

Tối hôm ấy...

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (13) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (13) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (13) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (13) - 8

*
* *

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (13) - 9

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (13) - 10

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (13) - 11

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (13) - 12

3650 HÌNH ẢNH ĐI CÙNG NĂM THÁNG (CƯỜI 24H.COM.VN BÌNH CHỌN)

Chia sẻ
(Khám phá)
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung