Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (12)

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Những ngày đầu theo sư phụ, Ngộ Không vẫn chưa bỏ được sự tinh nghịch của mình.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (12) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (12) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (12) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (12) - 4

Lần thứ hai, con khỉ vẫn nghịch như hồi ở Hoa Quả Sơn:

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (12) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (12) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (12) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (12) - 8

*
* *

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (12) - 9

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (12) - 10

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (12) - 11

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (12) - 12

3650 HÌNH ẢNH ĐI CÙNG NĂM THÁNG (CƯỜI 24H.COM.VN BÌNH CHỌN)

Chia sẻ
(Khám phá)
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung