Tây Du Ký hài: Bát Giới "ăn dưa bở"

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Bát Giới rất vô tư, lúc nào cũng nghĩ mình đẹp trai và một lần chuyện đáng buồn cười đã xảy ra.

Tây Du Ký hài: Bát Giới "ăn dưa bở" - 1

Tây Du Ký hài: Bát Giới "ăn dưa bở" - 2

Tây Du Ký hài: Bát Giới "ăn dưa bở" - 3

Tây Du Ký hài: Bát Giới "ăn dưa bở" - 4

Tây Du Ký hài: Bát Giới "ăn dưa bở" - 5

Tây Du Ký hài: Bát Giới "ăn dưa bở" - 6

Tây Du Ký hài: Bát Giới "ăn dưa bở" - 7

Tây Du Ký hài: Bát Giới "ăn dưa bở" - 8

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN