Tây Du Ký hài: Bát Giới "ăn dưa bở"

Thứ Ba, ngày 15/01/2013 16:05 PM (GMT+7)

Bát Giới rất vô tư, lúc nào cũng nghĩ mình đẹp trai và một lần chuyện đáng buồn cười đã xảy ra.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Bát Giới "ăn dưa bở" - 1

Tây Du Ký hài: Bát Giới "ăn dưa bở" - 2

Tây Du Ký hài: Bát Giới "ăn dưa bở" - 3

Tây Du Ký hài: Bát Giới "ăn dưa bở" - 4

Tây Du Ký hài: Bát Giới "ăn dưa bở" - 5

Tây Du Ký hài: Bát Giới "ăn dưa bở" - 6

Tây Du Ký hài: Bát Giới "ăn dưa bở" - 7

Tây Du Ký hài: Bát Giới "ăn dưa bở" - 8

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung