Tóc XẤU bởi vì…

Bạn rất chăm sóc tóc, nhưng mái tóc vẫn luôn là nỗi phiền lòng lớn nhất của bạn?