Nem chua Quảng Ngãi

Nem chua Quảng Ngãi Gắp miếng nem cuộn lá chanh non rồi cho vào miệng thì ai cũng gật gù khen ngợi.