Măng rối khô nấu vịt

Măng rối khô nấu vịt Quê tôi ở Bản Rùa, một bản nhỏ của người Tày ở xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.