Nơi 72.000 tấn kim cương nằm rải rác, chẳng ai nhặt cũng không lo trộm "dòm ngó"

Kim cương là thứ có giá trị, ai cũng muốn tìm được hoặc nhặt được để có thể trở nên giàu có. Nhưng ở thị trấn này, kim cương bé tí tẹo phủ khắp nơi nhưng không ai nhặt.
Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Thị trường bất động sản