Nguồn: http://danviet.vn/ngam-lai-nha-vuon-10000m2-cua-co-nghe-si-giang-coi-502021989592810.htm

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh