Nguồn: http://danviet.vn/hoa-ra-vy-oanh-co-biet-thu-rong-1400m3-gia-trieu-do-nhin-ma-choang-50202121595...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Nhà đẹp