Bão số 1 rất nguy hiểm

Bão số 1 rất nguy hiểm Bão số 1 có nguy cơ ảnh hưởng lớn, đối tượng tổn thương rất rộng tới 400.000 người từ Khánh Hòa đến Kiên...