Người chuyên chở tấm lòng

Người chuyên chở tấm lòng 15 năm qua, dù mưa hay nắng, ngày nào ông Trần Quốc Việt cũng đi lấy hàng và giao hàng ngay vì sợ người cho và...