Dòng tiền tài sản ảo đổ về Việt Nam lên tới 120 tỉ USD

Dòng tiền tài sản ảo đổ về Việt Nam lên tới 120 tỉ USD

Do thiếu khung pháp lý hoàn chỉnh, các quy định liên quan đến VA-VASP nằm rải rác ở 19 văn bản quy phạm pháp luật, dẫn tới tình trạng các hoạt động huy động vốn cộng đồng, gian lận, tiếp thị quảng bá dịch vụ tài sản ảo vẫn diễn ra tràn lan.

Công nghệ thông tin

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN