Elon Musk đã nhiễm Covid-19?

Elon Musk đã nhiễm Covid-19? Tỷ phú Elon Musk cho biết trong một dòng tweet ngày 14/11 răng “nhiều khả năng” ông đã nhiễm Covid-19 (nhưng...