Nguồn: http://danviet.vn/tau-lan-ty-phu-pham-nhat-vuong-mua-de-khach-ngam-day-bien-co-gi-50202030995917...

Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh