Nguồn: http://danviet.vn/me-met-xe-ga-hang-sang-piaggio-medley-chat-nhu-nuoc-cat-502021171114585838.htm

Theo Văn Biên (Dân Việt)

sự kiện Xe piaggio