VinFast

VinFast là một nhà sản xuất ô tô và xe máy điện của Việt Nam được thành lập năm 2017, có trụ sở đặt tại thành phố Hải Phòng. Công ty này là một thành viên của tập đoàn Vingroup, được ông Phạm Nhật Vượng sáng lập.

VinFast
GÓP Ý GIAO DIỆN