Vắc-xin COVID-19
Việt Nam không còn sử dụng vắc xin AstraZeneca

Việt Nam không còn sử dụng vắc xin AstraZeneca

AstraZeneca vừa thông tin, vắc xin phòng COVID-19 do hãng nghiên cứu và sản xuất sẽ rút giấy phép, thu hồi toàn bộ vắc xin trên toàn thế giới. Về thông tin này, Cục Quản...

video chọn lọc
GÓP Ý GIAO DIỆN