TPHCM triều cường bắt đầu lên chậm

Cuối tuần triều cường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu lên lại theo chu kỳ do vậy mực nước cao nhất tại các trạm bắt đầu lên chậm. Mực nước đỉnh triều cao nhất có khả năng đạt báo động 1 tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn.

Mực nước tại các trạm ngày 8/11/2012

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.68

10.00

Ct

Ct

0.28

5.30

-0.80

16.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.61

9.00

1.21

23.30

0.26

4.30

-0.88

15.00

Ngày hôm nay tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn ở mức thấp. Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đã có hiện tượng chuyển triều và mực nước đỉnh triều cao nhất ở mức dưới 1 mét và đạt 0.68 mét lúc 10 giờ. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè đỉnh triều cao nhất là 1.21 mét lúc 23 giờ 30, lúc 9 giờ là 0.61 mét.

Đến cuối tuần, triều cường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu lên lại theo chu kỳ do vậy đỉnh triều tại các trạm cũng sẽ lên chậm. Dự báo đỉnh triều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn có thể đạt báo động 1. Mực nước đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào buổi sáng sớm, buổi chiều tối là lúc mực nước sông xuống cực thấp.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An đỉnh triều cao nhất dao động 1.25 – 1.32 mét, mực nước 1.32 mét dự báo xuất hiện lúc 2 giờ ngày 11/11.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè, đỉnh triều cao nhất là 1.29 mét xuất hiện lúc 1 giờ ngày 11/11, những ngày khác đỉnh triều dao động 0.77 – 1.26 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 9/11 đến ngày 11/11/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

9/11

0.84

11.30

1.25

0.00

-0.06

6.30

-0.61

17.30

1.61

17/10

1.61

17/10

10/11

1.00

13.00

1.29

1.00

-0.37

8.00

-0.42

19.00

11/11

1.15

14.00

1.32

2.00

-0.71

9.00

-0.28

20.00

Nhà Bè

9/11

0.77

10.30

Ct

Ct

-0.12

5.30

-0.72

16.30

1.60

17/10

1.60

17/10

10/11

0.96

12.00

1.26

0.00

-0.49

7.00

-0.53

18.00

11/11

1.12

13.00

1.29

1.00

-0.85

8.00

-0.36

19.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN