Tết dương lịch, khu vực TPHCM không ngập

Chủ Nhật, ngày 30/12/2012 19:00 PM (GMT+7)

Người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón năm mới trong điều kiện thời tiết thuận lợi và triều cường không gây ngập úng cho các tuyến phố khi mà tại các trạm đỉnh triều sẽ xuống dưới mức báo động 1.

Mực nước tại các trạm ngày 30/12/2012

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.34

4.30

1.25

19.30

Ct

Ct

-1.45

12.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.30

4.00

1.22

18.30

0.20

23.30

-1.76

12.00

Hôm nay, đỉnh triều tại các trạm Phú An và Nhà Bè chỉ đạt đỉnh báo động 1 vào buổi sáng sớm, sau đó xuống dần trong ngày. Trên sông Sài Gòn tại Phú An đỉnh triều cao nhất xuất hiện lúc 4 giờ 30 đạt 1.34 mét, vượt báo động 1 là 0.04 mét, lúc 19 giờ 30 là 1.25 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè lúc 4 giờ đỉnh triều đạt 1.30 mét, lúc 18 giờ 30 đạt 1.22 mét.

Người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón năm mới trong điều kiện thời tiết khá tốt, đêm không mưa, ngày nắng và nhiệt độ giảm nhẹ do tác động yếu của không khí lạnh. Triều cường dao động ở mức thấp, không gây ngập cho các tuyến phố khi mà tại hầu khắp các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã xuống chậm và sẽ ở mức dưới báo động 1 trong vài ngày tới.

Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn ngày 31/12 đỉnh triều đạt 1.30 mét vào sáng sớm và buổi tối song cũng không gây khó khăn cho sinh hoạt người dân, sang năm mới đỉnh triều bắt đầu xuống và chỉ đạt đỉnh 1.32 mét vào lúc 22 giờ 30 khi mà mọi hoạt động vui chơi của người dân đã giảm bớt, những ngày sau đó đỉnh triều tiếp tục xuống thấp.

Cũng như tại trạm Phú An, trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè đỉnh triều chỉ đạt đỉnh cao nhất 1.30 mét vào 20 giờ 30 ngày 01/01, những ngày khác đỉnh triều dao động ở mức dưới có khả năng gây ngập úng (1.30 mét).

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 31/12 đến ngày 03/01/2013

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử năm 2012

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

31/12

1.30

5.30

1.30

20.30

0.30

0.30

-1.40

13.30

1.62

15/12

1.62

15/12

01/01

1.22

6.30

1.32

21.30

0.22

1.30

-1.10

14.30

02/01

1.10

7.30

1.30

22.30

0.10

2.30

-1.10

15.30

03/01

0.88

8.30

1.26

23.30

-0.10

3.30

-0.90

16.30

Nhà Bè

31/12

1.27

5.00

1.26

19.30

Ct

Ct

-1.70

13.00

1.60

15/12

1.60

15/12

01/01

1.20

6.00

1.30

20.30

0.20

0.00

-1.60

14.00

02/01

1.06

7.00

1.28

21.30

0.10

1.00

-1.35

15.00

03/01

0.82

8.00

1.26

22.30

-0.20

2.00

-1.00

16.00

Phúc Lâm
sự kiện Triều cường TP.HCM