Mực nước đỉnh triều tại khu vực TPHCM lên cao

Trong vài ba ngày tới, mực nước đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn ở mức cao và ít biến đổi. Mực nước đỉnh triều cao nhất ở các trạm những ngày cuối tuần dự báo dao động khoảng 1.15 – 1.21 mét.

Mực nước tại các trạm ngày 5/7/2012

Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

1.18

6.00

1.20

16.30

-

-

0.01

11.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

1.16

5.00

1.14

15.30

-2.44

23.30

-0.08

10.30

Mực nước đỉnh triều tại các trạm hôm nay cao nhất đạt 1.16 – 1.20 mét, trên sông Sài Gòn tại Phú An mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày xuất hiện lúc 16 giờ 30 và đạt 1.20 mét, lúc 6 giờ là 1.18 mét. Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền lúc 5 giờ xuất hiện mực nước cao nhất trong ngày là 1.16 mét, lúc 15 giờ 30 là 1.14 mét. Tại trạm Phú An ban đêm mực nước xuống cực thấp, tại Nhà Bè mực nước thấp nhất lúc 23 giờ 30 là -2.44 mét.

Những ngày cuối tuần, dự báo mực nước đỉnh triều tại các trạm vẫn lên ở mức cao và ít có sự biến đổi do triều cường vẫn đang trong giai đoạn lên. Dự báo mực nước đỉnh triều cao nhất tại các trạm trong những ngày cuối tuần dao động 1.15 – 1.21 mét và thời gian xuất hiện vào những buổi chiều tối.

Tại trạm Phú An ngày 6, 7/7 là những ngày xuất hiện mực nước cao nhất, những ngày khác mực nước dao động 1.17 – 1.19 mét. Cũng như tại trạm Phú An mực nước đỉnh triều cao nhất xuất hiện ngày 6, 7/7, những ngày khác dao động 1.11.- 1.14 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 6/7 đến ngày 8/7/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

6/7

1.18

7.00

1.21

17.30

-2.02

0.00

0.06

12.30

1.59

25/12

1.30

06/06

7/7

1.17

8.00

1.21

18.30

-1.90

1.00

-0.07

13.30

8/7

1.19

9.00

1.17

19.30

-1.80

2.00

-0.22

14.30

Nhà Bè

6/7

1.15

6.00

1.15

16.30

-

-

-0.06

11.30

1.56

26/11

1.28

06/06

7/7

1.14

7.00

1.15

17.30

-2.32

0.00

-0.18

12.30

8/7

1.15

8.00

1.11

18.30

-2.23

1.00

-0.34

13.30

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN