Mực nước cuối tuần thấp hơn đầu tuần

Thứ Năm, ngày 28/06/2012 19:08 PM (GMT+7)

Mực nước trên sông Sài Gòn hiện ở mức rất thấp, trong những ngày cuối tuần mực nước có tăng nhưng rất chậm và vẫn thấp hơn mực nước đầu tuần.

Mực nước tại các trạm ngày 28/6/2012

         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.40

23.00

0.88

10.30

-1.32

17.30

-1.32

3.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.33

22.30

0.86

10.00

-1.44

16.30

-1.40

3.00

Ngày hôm nay mực nước đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh đang trong đà giảm và ở mức rất thấp. Trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An đỉnh triều cao nhất trong ngày chỉ đạt 88cm lúc 10 giờ 30, lúc 23 giờ là 88 cm. Mực nước thấp nhất trong chu kỳ triều cường ngày đêm xảy ra vào cuối giờ chiều ngày hôm nay và rạng sáng ngày mai với trị số là -1.32 mét lúc 17 giờ 30 và 3 giờ 30. Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền lúc 10 giờ 00 mực nước cao nhất trong ngày đạt 86 cm, nhưng lúc 22 giờ 30 chỉ còn 33 cm. Đặc biệt, cũng giống như trên sông Sài Gòn, mực nước thấp nhất trong chu kỳ ngày đêm xuất hiện vào thời gian cuối giờ chiều và ban đêm, có thê xuống dưới mực nước biển từ 1.40 đến 1.44 mét.

Trong những ngày tới, trên sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch TP. Hồ Chí Minh xuất hiện hiện tượng chuyển triều, sau đó mực nước bắt đầu tăng dần nhưng do mới tăng nên vẫn còn thấp hơn so với những ngày đầu tuần. Thời gian xuất hiện đỉnh triều và chân triều xuất hiện muộn dần. Mực nước cao nhất dần chuyển sang đầu giờ chiều, còn mực nước thấp nhất xảy ra vào buổi tối và sáng sớm. Cụ thể: tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn mực nước cao nhất trong ngày dao động 0.76 – 0.84 mét và xuất hiện vào khoảng 11 giờ 30 đến 13 giờ 30. Mực nước thấp nhất dự báo đạt -2.00 mét lúc 20 giờ 30 ngày 01/7.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè mực nước cao nhất thấp hơn so với trên sông Sài Gòn, khoảng 0.69 – 0.82 mét, xuất hiện khoảng 11 giờ 00 đến 13 giờ 00. Mực nước thấp nhất tại trạm này dự báo xuất hiện lúc 19 giờ 30 ngày 01/7 và thấp hơn mực nước biển là 2.25 mét.

Bảng dự báo số liệu cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 29/6 đến ngày 1/7/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

29/6

ct

ct

0.84

11.30

-1.62

18.30

-0.86

5.00

1.59

25/12

1.30

06/06

30/6

0.48

0.30

0.80

12.30

-1.85

19.30

-0.40

6.00

01/7

0.62

1.00

0.76

13.30

-2.00

20.30

-0.12

7.00

 

Nhà Bè

29/6

0.38

23.00

0.82

11.00

-1.74

17.30

-0.98

4.00

1.56

26/11

1.28

06/06

30/6

ct

ct

0.75

12.00

-2.02

18.30

-0.52

5.00

01/7

0.50

0.30

0.69

13.00

-2.25

19.30

-0.22

6.00

(Theo TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ)
sự kiện Triều cường TP.HCM