Mực nước có thể đạt đỉnh trong vài ngày tới

Đang ở giai đoạn lên theo chu kỳ, do vậy những ngày đầu tuần mực nước đỉnh triều tại các trạm trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh trong vài ngày tới.

Mực nước tại các trạm ngày 22/7/2012

         Trạm

Sông

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.94

18.00

1.09

7.00

-0.56

13.00

-1.92

1.00

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.88

17.30

1.07

6.00

-0.67

12.00

-2.20

0.30

Ngày hôm nay, mực nước tại các trạm vẫn chưa lên quá cao, mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày đều ở mức dưới 1.10 mét. Trên sông Sài Gòn tại Phú An mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày xuất hiện lúc 7 giờ sáng và đạt 1.09 mét, lúc 18 giờ là 0.94 mét. Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè lúc 6 giờ xuất hiện mực nước đỉnh triều cao nhất với mực nước đạt 1.07 mét, lúc 17 giờ 30 là 0.88 mét.

Vẫn đang ở giai đoạn lên theo chu kỳ do vậy những ngày đầu tuần, mực nước đỉnh triều trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt đỉnh. Dự báo mực nước đỉnh triều cao nhất tại các trạm khoảng thời gian này xuất hiện vào buổi sáng.

Trên sông Sài Gòn tại Phú An mực nước cao nhất dao động 1.11 – 1.17 mét và mực nước 1.17 mét dự báo xuất hiện lúc 10 giờ 30 ngày 26/7.

Trên kênh Đồng Điền tại Nhà Bè dự báo lúc 9 giờ 30 ngày 26/7 xuất hiện mực nước đỉnh triều cao nhất thời gian này và đạt 1.15 mét, những ngày khác mực nước dao động 1.09 – 1.12 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 23/7 đến ngày 26/7/2012

Trạm

Ngày

Đỉnh triều (m)

Chân triều (m)

Mực nước lịch sử

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

23/7

0.86

19.30

1.12

8.00

-0.73

14.00

-1.81

2.00

1.59

25/12

1.29

06/07

24/7

0.72

21.00

1.14

8.30

-0.94

14.30

-1.67

3.00

25/7

0.63

22.00

1.11

9.30

-1.16

15.30

-1.45

4.00

26/7

0.90

23.00

1.17

10.30

-1.19

16.30

-2.20

5.00

 

Nhà Bè

23/7

0.79

19.00

1.10

7.00

-0.90

13.00

-2.12

1.30

1.56

26/11

1.24

06/07

24/7

0.67

20.00

1.12

7.30

-1.14

13.30

-2.00

2.00

25/7

0.56

21.00

1.09

8.30

-1.35

14.30

-1.80

3.00

26/7

0.76

22.00

1.15

9.30

-1.46

15.30

-1.96

4.00

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN